> Pozvánka: Celoslovenské stretnutie walkerov – reumatikov
Pozvánka: Celoslovenské stretnutie walkerov – reumatikov

V sobotu 13. októbra o 14. hod. bude hlavnou súčasťou programu Svetového dňa reumatizmu 2018 Celoslovenské stretnutie walkerov – reumatikov s nordic walking paličkami aj s inštruktážnou lekciou, ale Liga proti reumatizmu na Slovensku pripravila v dňoch 12. – 14. októbra 2018 iný bohatý program v Piešťanoch.

Projekt „Pohnime sa s reumou!“ úspešne pokračuje aj v roku 2018. Správny spôsob severskej chôdze pôsobí preventívne a posilňuje fyzickú kondíciu chodca.

Reumatické ochorenie pacienta ovplyvní vo všetkých oblastiach života a výrazne mu znižuje doterajšiu kvalitu života. Na to, aby sa pacient s ochorením vedel vyrovnať, resp. po chorobe opäť zaradiť do bežného života, potrebuje povzbudenie, informácie o reumatickom ochorení, možnostiach jeho liečby a rady, ako si čo najdlhšie udrží primeranú fyzickú kondíciu. Aj v tomto pacientom pomáha Liga proti reumatizmu. Pripravila sériu edukačných a informačných podujatí, no nezabúda ani na podporu pohybových aktivít vhodných pre pacientov s reumatickým ochorení. Presne o tom sú aj všetky podujatia venované k Svetovému dňu reumatizmu 2018.

Svetový deň reumatizmu je globálna iniciatíva, ktorá má priviesť ľudí bližšie k sebe a zvýšiť povedomie o reumatických ochoreniach. SDR si pripomíname každý rok 12. októbra a informačná kampaň prebieha takmer celoročne.

SDR 2018 sa spolieha aj na kreativitu jednotlivcov a pobočiek, aby sme mohli priniesť nové témy, ich riešenia a tak skvalitniť život ľudí s reumatickým ochorením. Aj vďaka tejto podpore sme doteraz mohli toľko toho dosiahnuť a môžeme urobiť z roku 2018 rok prevencie a zvýšeného povedomia o reumatických ochoreniach (RO).

Spoločným heslom podujatí a kampane je aj tohto roku už tradičné :  „Nepremeškajte príležitosť, pripojte sa k nám!“ (z angl. Don’t Delay, Connect Today”).  Je to odvodené z názvu kampane EULAR, ktorá vznikla v roku 2017 a pokračuje aj v roku 2018. Propaguje zvyšovanie povedomia o symptómoch reumatických ochorení a dôležitosti včasnej diagnostiky a dostupnosti zdravotnej starostlivosti. Táto kampaň spája všetky tri piliere Európskej ligy proti reumatizmu – EULAR – pacientov s reumatickými ochoreniami, zdravotníckych pracovníkov a odborné spoločnosti. Jej cieľom je zároveň klásť dôraz na prevenciu negatívnych dôsledkov reumatických ochorení. Prevencia zahŕňa primárnu, sekundárnu, aj terciárnu prevenciu so zameraním na zníženie negatívnych dopadov ochorenia na jednotlivcov; znižovanie invalidity a obmedzenie alebo oddialenie komplikácií. Dôležitá je aj o prevencia poškodenia kĺbov, zachovanie mobility a zníženie invalidity.

Tu je dobrým dôkazom pre úspech už rok trvajúci projekt „Pohnime sa s reumou!“, ktorý je z mesiaca na mesiac viac preferovaný v pohybových aktivitách našich pobočiek a klubov. Premyslenou prevenciou môžeme zabrániť nezvratnému poškodeniu kĺbov a znížiť záťaž ochorenia na jednotlivca aj na spoločnosť. Chceme upozorniť aj na prevenciu nebezpečenstva úrazov pacientov v domácom prostredí. Pripravujeme prednášky a poradňu architekta – dizajnéra pre interiéry.

Aktivity spojené s touto kampaňou spájajú všetkých, ktorí pracujú s RO, od pacientskych organizácií až po lekárske asociácie. Keď sa spojíme a vyšleme jednotný odkaz na európskej, či národnej úrovni, môžeme toho veľa zmeniť.

Ciele kampane SDR 2018 „Nepremeškajte príležitosť, pripojte sa k nám!“:

  • Zdôrazniť dôležitosť prevencie RO a ich negatívnych dôsledkov, aby sa zabránilo poškodeniu kĺbov a znížila sa záťaž na jednotlivca a spoločnosť.
  • Odstránenie prekážok, ktoré bránia včasnej diagnostike. Ľudia často nejdú k lekárovi hneď pri prvých príznakoch ochorenia, pretože spoločnosť a všeobecná informovanosť nekladie dostatočný dôraz na starostlivosť o kĺby. Napr. minimalizovanie poškodenia kĺbov a zvýšená šanca dostať sa do remisie sú možné, ak sa farmakologická liečba reumatoidnej artitídy začne do 12 týždňov od prvých príznakov.[1]
  • V Európskej Únii by mohlo pracovať milión ľudí navyše, ak by mali všetci ľudia s RO dostupnú včasnú liečbu.[2]
  • Zvyšovať povedomie o reumatických ochoreniach, ktoré postihujú viac ako 120 miliónov Európanov o ich dopadoch na širšiu verejnosť.
  • Zvyšovať povedomie o tom, že reumatické ochorenie môže prepuknúť v každom veku – i u detí, či mladých ľudí.

„Pohnime sa s reumou!“

Projekt “Pohnime sa s reumou!” stále POKRAČUJE. Počet nachodených NW krokov sledujeme a zbierame každý mesiac na mail: milionkrokov@mojareuma.sk. Chôdza s paličkami nordic walking (tzv. severská chôdza) je pohybová aktivita, ktorá, ak sa robí správne, prináša zdravotné benefity aj pacientom s reumatickým ochorením. V MP a kluboch LPRe SR máme NW paličky, zabezpečili sme a ešte aj plánujeme odborné lekcie s inštruktážou najlepších odborníkov v NW na Slovensku (SANW). Začali sme minulý rok v septembri a mali sme pôvodnú ambíciu urobiť milión krokov pre reumatikov. Stále rátame kroky a už sa blížime k 35 miliónom NW krokov pre reumatikov. Hela, aktívna členka z Bratislavy, sama urobila do marca 2018 viac ako milión krokov! Táto pohybová aktivita má na zdravie reumatikov veľmi pozitívny vplyv. Projektom „Pohnime sa s reumou!“ podporujeme ciele aj myšlienku Svetového dňa reumatizmu 2018.

V rámci  projektu „Pohnime sa s reumou!“ LPRe SR opakovane zakúpila Nordic Walking palice do pobočiek a klubov, aby sa pohybové aktivity mohli realizovať pravidelne a v čo najväčšom počte záujemcov o NW chôdzu. Podporujeme tento dlhodobý projekt na podporu zdravého a zdraviu prospešného pohybu, aby si reumatici čo najdlhšie zachovali prirodzený rozsah pohybu v kĺboch a tým aj sebestačnosť a primeranú kvalitu života. Hlavným partnerom projektu „Pohnime sa s reumou!“ je Sanofi GENZYME. 

 

 

 

[1] Van der Lined M.P.M., le Cessie S., Raza K., et al. Long-Term Impact of Delay in Assessment of Patients with Early Arthritis. Arthritis & Rheumatism 62 (2010) 3537-3546

[2] Working with arthritis. Arthritis Research UK. Dostupné na: http://www.arthritisresearchuk.org/policy-and-public-affairs/reports-and…

Ďalšie články

V tomto volebnom roku máme v Pláne činnosti našej pobočky množstvo nových, ale aj tradičných aktivít. Stále nám však pri ich realizácii stojí v ceste zatiaľ nezlikvidovaný nepriateľ - koronavírus, ktorý je už druhý rok súčasťou nášho života a práve on...
Rozhovor s doc. MUDr. Zdenkom Killingerom
Zažite 17. júla 2021 o 19:00 – 22:00 hod. večer plný napätia, zábavy a dobrého jedla - nenechajte si ujsť show program živý šach v Piešťanoch!