> Pohnime sa s reumou! v roku 2021 a súťaž pre walkerov v roku 2022
Pohnime sa s reumou! v roku 2021 a súťaž pre walkerov v roku 2022

Projekt Pohnime sa s reumou! neustále pokračuje aj napriek všade prítomnej pandémii. Nižšie si môžete prečítať správu o tom, čo sa v projekte dialo v roku 2021. Najskôr ale krátka zmienka o dôležitom ozname, ktorý ste na našom webe už iste zaregistrovali. Len pre pripomenutie, bližšie informácie o novej výzve Walker/Walkerka 2022, kde sa reumatici môžu zapojiť do kategórie Reumawalker/ka, nájdete v článku: Súťaž Walker/walkerka 2022 – podkategória Reumawalker/ka. Ak Vás chôdza s paličkami baví, neváhajte sa zaregistrovať.

A teraz sľúbené vyhodnotenie projektu Pohnime sa s reumou! za uplynulý rok: november 2020 – november 2021

Nastupujúca jeseň každoročne pripomína, že sa dni, ktoré môžeme tráviť pri nordic walking aktivitách skracujú, a tak je čas rekapitulovať, čo sme v našom/vašom projekte Pohnime sa s reumou za uplynulý rok dosiahli.

Posledná rekapitulácia projektu, v októbri minulého roku, priniesla za predchádzajúce obdobie vyše 65 mil. nachodených NW krokov, čo bolo v prepočte na kilometre takmer 33 tisíc kilometrov. Vtedy sme s radosťou konštatovali, že koronakríza našu snahu aktívne chodiť neutlmila.

Aj uplynulé obdobie (november 2020 – november 2021) bolo poznačené COVID-om a dal sa očakávať podobný scenár ako minulý rok. Naše predchádzajúce skúsenosti nám ponúkali optimistické výhľady, v predchádzajúcom období sme si totiž otestovali, že aj napriek obmedzeniam môžeme pravidelne prispievať každý podľa svojich možností do spoločného pokladu nachodených krokov.

Svoju úlohu motivátora zaiste zohráva aj ústredie Ligy proti reumatizmu na Slovensku v Piešťanoch, ktoré celý projekt zastrešuje. Vďaka jeho aktivite doputovali na mnohé miestne pobočky nové nordic walking palice, aby mohlo čím viac chôdze chtivých členov využívať výhody zdraviu prospešnej chôdze. Na druhej strane sme s radosťou zaregistrovali aj zámer pomôcť pobočkám „vychovať“ si svojich inštruktorov nordic walkingu, ktorí by v jednotlivých pobočkách pomáhali členom v zdokonaľovaní sa pri využívaní nordic walking palíc.

V uplynulom období, ak máme zhodnotiť zapájanie sa do projektu Pohnime sa s reumou, došlo k stabilizácii pravidelných prispievateľov do súhrnu nachodených krokov. Dvanásť pobočiek a klubov viac-menej pravidelne informovalo o svojich chodeckých aktivitách. V závere sme s potešením skonštatovali, že sa k tomuto pelotónu pridal aj novovzniknutý Klub Bechterevikov. Pravidelným každomesačným nahlasovaním NW krokov vynikali pobočky Púchov, Košice, nedala sa zahanbiť ani Bratislava či Banská Bystrica. Z klubov je potrebné vyzdvihnúť kluby Kĺbik a Motýlik. Nahlasovanie krokov prebiehalo buď online (formulár) alebo emailom a dá sa povedať, že na online formulár si už mnohé pobočky navykli a používajú ho, pretože ponúka jednoduchú možnosť zápisu krokov.

Čo sa týka formy nordic walking aktivít, dá sa hovoriť o viacerých druhoch. Predovšetkým sú to pravidelné stretávania sa členov pobočiek a spoločné chodenie, ďalej ide o spoločné aktivity (výlety a pobyty) a v neposlednom rade je to aktivita jednotlivcov, ktorí individuálne dokázali nachodiť pomerne vysoké sumy kilometrov. Pri hodnotení pobočiek zohráva úlohu aj veľkosť pobočky – jej členstva, je chvályhodné (a treba to oceniť), že malé pobočky dokážu v tomto smere držať krok s tými veľkými. (V tomto smere patrí vďaka napríklad Helenke Vernárskej, ktorá pravidelne posiela kroky za Bratislavčanov.)

Na popredných miestach v počte nachodených krokov sa v uplynulom období tradične umiestnili MP Bardejov (22 090 100 krokov), MP Košice (21 937 483 rokov) a Topoľčany (18 000 735 krokov). Osobitnú pochvalu si zaslúžia Košice – je to pobočka s najviac nachodenými krokmi v rámci celého trvania projektu (vyše 72 mil. krokov), ktorá stabilne každý mesiac nahlasuje státisíce krokov, s naozaj širokou základňou fanúšikov nordic walkingu.

Kolektívny duch v nordic walking aktivitách prevláda aj v Klube Motýlik (12 375 221 krokov) a v MP Banská Bystrica (9 866 813 krokov). Motýlik napríklad prežil s palicami veľmi pekný rekondičný pobyt vo Vysokých Tatrách a pravidelne spája s chodením cvičenie jogy. V Bystrici sa vytvorila tradícia pondelkového spoločného „walkingovania“ a svojou troškou do mlyna prispel aj vlastný projekt relaxačno-cvičebných aktivít.

Miliónové hodnoty ukazujú aj výsledky Miestnej pobočky Čadca (4 974 446 krokov), Ilava (4 171 973 krokov), Púchov (2 467 700 krokov), Trenčín (1 521 000 krokov) a Klubu Kĺbik (2 650 934 krokov). Osobitnú cenu za propagáciu nordic walkingu si zaslúžia členovia MP Púchov, ktorí na svojej FB stránke prinášajú pravidelne info o destináciách, ktoré s paličkami a dobrou náladou navštívili.

Poďakovanie za aktivitu ale patrí aj ostatným členom a sympatizantom Ligy proti reumatizmu na Slovensku, ktorí akokoľvek svojou aktivitou podporili túto dobrú myšlienku a taktiež našim priateľom z klubu NW Rohožník, ktorí nám v uplynulom roku darovali vyše 15 mil. svojich nachodených NW krokov.

Ak sa teda na záver môžeme pochváliť konečnými sumami nachodených krokov, musíme s radosťou konštatovať, že tento rok bol úspešnejší ako minulý. Celkovo sa od novembra 2020 do novembra 2021 nachodilo 115 994 739 krokov a celkový počet nachodených krokov od začiatku projektu stúpol na úctyhodných 360 516 459 krokov.

2021
Mgr. Jaroslav Bečka

POKRAČUJEME v projekte “Pohnime sa reumou!” aj v roku 2022. Zakúpili sme nové NW paličky pre miestne pobočky a kluby. Pribudli nám noví walkeri. Zorganizovali sme dva webináre s Luciou Okoličányovou.

Pozrite záznamy Univerzita Reumy #3
www.mojareuma.sk/univerzita-reumy-3/

a webinár Svetový deň reumatizmu 2021
www.mojareuma.sk/pozvanka-na-14-oktobra-sdr-2021/

Pripravujeme prieskum o zdravotných benefitoch NW a tiež kurzy pre sprievodcov a inštruktorov NW. Sledujte nás, budeme včas informovať o novinkách. Vaše NW kroky nám môžete nahlásiť veľmi jednoducho na odkaze: http://kroky.mojareuma.sk/

-red- a -jb-

—————
Téma: Pohnime sa s reumou

Ďalšie články

„Každý deň stretnúť človeka,
Reumatické ochorenia patria medzi najrozšírenejšie na svete. Trpí nimi vyše 103 mil. Európanov. Na Slovensku sa odhaduje, že je to 45 – 50 tisíc pacientov. Spomedzi množstva rôznych reumatických diagnóz napr. reumatoidnú artritídu (RA) má až 26-tisíc dospelých ľudí, a každý...
16.11.2023 sa v LPRe - Miestnej pobočke Senica uskutočnila Výročná členská schôdza. Vo voľbách si zvolili nový Výbor LPRe - MP SE.
EULAR aj v roku 2023 vyhlasuje súťaž o Cenu Edgara Stena 2024. Témou tohtoročnej súťaže Ceny Edgara Stena je: „Ako ma obohatila a skvalitnila môj život aktívna účasť na činnosti Ligy proti reumatizmu na Slovensku“.
Detský kútik (DK) v NÚRCH začali budovať svojpomocne zamestnankyne 2. poschodia. V novembri sa nám podarilo všetko dokončiť. Pani Adriana Majková, ako hnací motor projektu, oslovila k spolupráci aj Klub Kĺbik. Neskôr projekt podporila aj Nadácia Pontis n.o. Pani Adriana oslovila...