> Správa o programe SDR 2021
Správa o programe SDR 2021

Vyhodnotenie online programu Svetového dňa reumatizmu 2021 je dobrou správou pre ľudí s reumatickými ochoreniami, ale osloviť chceme všetkých, ktorým nie je ľahostajné, ako sa žije reumatikom na Slovensku.

Každý rok si 12. októbra pripomíname Svetový deň reumatizmu, lebo je veľkou globálnou iniciatívou, ktorá má priviesť ľudí bližšie k sebe a zvýšiť povedomie o reumatických ochoreniach. Pripravený online program si už pozrelo vyše 2-tisíc sledovateľov.

Liga proti reumatizmu pomáha ľuďom s RO systematicky po celý rok vzájomnou podporou medzi pacientmi. Riešime a stále posúvame smerom ku kvalite aj možnosti edukácie, pacientsku advokáciu, či vedu zameranú na pacienta. Reumatické ochorenia patria medzi najrozšírenejšie na svete. Trpí nimi vyše 103 mil. Európanov a na Slovensku sa sťažuje na bolesti chrbtice a kĺbov každý štvrtý pacient. Na Slovensku má spomedzi množstva rôznych reumatických diagnóz napr. reumatoidnú artritídu (RA) až 26-tisíc dospelých ľudí, a každý rok pribudne 1 300 až 1 600 novo diagnostikovaných pacientov. Zápalové reumatické ochorenia sa v SR odhadujú na 45 – 50 tisíc pacientov.

My v Lige proti reumatizmu už 31 rokov pomáhame pacientom s reumatickými ochoreniami.

Liga proti reumatizmu na Slovensku si v dňoch 12. – 16. októbra pripravila bohatý online program. Priniesli sme nové témy, podnety, informácie, ktorými sa snažíme prilákať pozornosť pacientov s reumatickými ochoreniami.

Online vysielanie sme zahájili v utorok 12. októbra príhovorom generálneho riaditeľa NÚRCH-u, doc. Richarda Imricha, DrSc. a rozhovorom s našou predsedníčkou PhDr. Janou Dobšovičovou Černákovou o Svetovom dni reumatizmu.

V stredu večer sa k nám prihovorila prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov SR, pani doktorka Mária Lévyová. Hovorila o tom, kam sa spoločne pacienti posúvajú v systéme slovenskej zdravotnej starostlivosti.

Vo štvrtok sme sa rozprávali o benefitoch nielen nordic walkingu, ale všeobecne chôdze s prezidentkou Slovenskej asociácie nordic walking, Luciou Okoličányovou.

V piatok sme sa online stretli pri odbornom prednáškovom popoludní s výbornými lekárkami, odborníčkami vo svojom odbore. S MUDr. Elenou Ďurišovou sme prebrali tému Reumatoidná artritída a osteoporóza. Od MUDr. Dagmar Mičekovej sme sa dozvedeli, čo je nové v reumatologických ambulanciách a MUDr. Alena Korenčíková prezradila všetko o komplexnej balneoterapii reumatických ochorení v SLK Piešťany.

V sobotu 16. októbra sme slávnostne vyhodnotili novinársku súťaž KROK 2020.


Zvlášť ďakujeme mediálnym partnerom a partnerom, ktorí podporili program a aktivity LPRe SR pri SDR 2021.

—————
Téma: Webináre a edukačné videá I Svetový deň reumatizmu I Svetový deň reumatizmu 2021

Ďalšie články

Reumatické ochorenia patria medzi najrozšírenejšie na svete. Trpí nimi vyše 103 mil. Európanov. Na Slovensku sa odhaduje, že je to 45 – 50 tisíc pacientov. Spomedzi množstva rôznych reumatických diagnóz napr. reumatoidnú artritídu (RA) má až 26-tisíc dospelých ľudí, a každý...
Prvé mesiace roka sú aj obdobím príprav a konania výročných členských schôdzí (VČS) v miestnych pobočkách a kluboch LPRe SR.
Krištáľové krídlo ocení významné osoby aj v roku 2024. Medzi nominovanými za Filantropiu je aj naša predsedníčka LPRe SR Jana Dobšovičová Černáková a prezidentka AOPP Mária Lévyová. Do tretice je nominovaná Alexandra Hovancová.
Milí pacienti a pacientky s reumatoidnou artritídou,