> Stretnutie členov Ligy proti reumatizmu a Klubu psoriatikov a atopikov v Lučenci
Stretnutie členov Ligy proti reumatizmu a Klubu psoriatikov a atopikov v Lučenci

Členovia Ligy proti reumatizmu a Klubu psoriatikov a atopikov v Lučenci sa zišli dňa 22. novembra 2012 v Policajnom klubu v Lučenci, aby slávnostne zavŕšili rok 2012.

Prítomných členov a hostí privítala predsedníčka klubov Mária Gilanová. Pri tejto príležitosti sme oslávili aj životné jubileá našich členov. Podujatie spestrili svojím vystúpením deti z Materskej školy,  Zvolenská cesta v Lučenci.

 

Básňou sa prihovorila  jubilantom p. Anna Kozová. Srdečným blahoželaním ich pozdravili naši hostia Mária Horňáková, hovorkyňa Mesta Lučenec, Kvetoslava Ďurišková vedúca oddelenia školstva, sociálnych vecí, kultúry s športu Mestského úradu v Lučenci, Ján Jánckuliak poslanec Mestského zastupiteľstva  v Lučenci a MUDr. Pavel Prám. V rámci tohto večera  zaujala so svojou prednáškou MUDr. Mária Strapková. Vo svojej prednáške priblížila ochorenie kostí – osteoporóza, čím sme si pripomenuli Deň osteoporózy, ktorý pripadá na 20. október. Prevencia proti tomuto ochoreniu je pohyb a vitamín D, ktorý získame zo slnka a v zimnom období hlavne konzumáciou morských rýb.

Pre zúčastnených bolo pripravené občerstvenie. O dobrú náladu sa postarala heligonkárka Lýdia Strigáčová, ktorá zahrala a zaspievala pre všetkých prítomných, ktorí sa napokon k jej spevu pripojili.  Dobrá nálada trvala do večerných hodín. Touto cestou chcem poďakovať členkám, ktoré priniesli doma upečené koláče, ako aj sponzorom, ktorí nám finančnými  prostriedkami prispeli na toto podujatie.

                                                                                         

Mária Gilanová

Ďalšie články

V utorok 20. apríla 2021 o 17.00 hod. Vás pozývame do Univerzity Reumy na vzdelávací webinár s názvom: "Čo je koučing pre zdravie a ako vám môže pomôcť"
Pri odporúčaní užívania liekov je potrebné rešpektovať aktuálne odborné poznatky
JIA (Juvenile Idiopathic Arthritis) znamená detská idiopatická artritída.