> Výročná správa o činnosti občianskeho združenia LPRe SR 2020
Výročná správa o činnosti občianskeho združenia LPRe SR 2020

PRÍHOVOR PREDSEDNÍČKY

Liga proti reumatizmu na Slovensku, občianske združenie, vám prináša výročnú správu o činnosti v roku 2020. Po jej prečítaní získate ucelenú predstavu o tom, čo sa nám v uplynulom roku urodilo, s kým sme spolupracovali a čo plánujeme v najbližšej budúcnosti.

Rok 2020 bol vo všeobecnosti iný. Má už navždy viacero prívlastkov a pribúdajú ďalšie. Bol pandemický, koronový, kovidový, karanténny, dištančný, onlineový, plný zmien a nových prístupov ku komunikácii aj nekomunikácii medzi ľuďmi.

Napriek všetkému sa Liga proti reumatizmu (LPRe SR) nezľakla a vždy stála na strane pacientov. Pomáhali sme informovať, vzdelávať, šíriť osvetu o epidemiologických opatreniach, nádej a povzbudenie. Celosvetová koronapandémia priniesla nové situácie, veľa zmien do každodenného života, rôzne výzvy a celkovo v spoločnosti a v zdravotníckom systéme sme sa s ňou museli vysporiadať.

Na vzniknutú situáciu s pandémiou nového koronavírusu sme museli promptne zareagovať a pripravený slávnostný a osvetovo-edukačný program sme pretransformovali do online. Pripravili sme 5 živých vysielaní, ktoré si mohli diváci pozrieť cez FB Moja reuma a www.mojareuma.sk.

Tu sú všetky záznamy stále k nahliadnutiu. Sprostredkovali sme obrovskú sumu informácií hlavne pre pacientov s reumatickými ochoreniami (RO), ale aj laikov veľmi prijateľným spôsobom o RO, o prevencii nežiaducich dôsledkov neskorej diagnostiky RO alebo ich neliečenia. Pacientov sme posmelili, aby sa nebáli otvorene komunikovať s lekármi a prihlásili sa o svoje práva. Tešíme sa z veľkej sledovanosti a pozitívnym odozvám na odvysielaný program.

Bol to výročný rok, lebo sme si pripomenuli 30. výročie vzniku Ligy proti reumatizmu na Slovensku. Postupne sme vybudovali fungujúcu sieť miestnych pobočiek a klubov.

Svetový deň reumatizmu 2020 bol výnimočný. Pacientom s RO LPRe SR pomáha už 30 rokov a zároveň sme prvýkrát čelili celosvetovému problému pandémie Covid-19, ktorá sa stala súčasťou informačnej kampane.

Nadviazali sme nové partnerstvá, prehĺbili spoluprácu s dlhodobými partnermi, komunikáciu s inštitúciami a združeniami, ktorých zaujímajú potreby pacientov a zvlášť pacientov s reumatickými ochoreniami. LPRe SR rozširuje svoje kontakty s národnými Ligami a s podobnými inštitúciami na celom svete. Organizujeme rekondičné pobyty, prednášky, semináre, kurzy so zdravotnou a sociálnou tematikou, spoločenské a kultúrne podujatia.

V rámci edičnej činnosti dvakrát do roka vychádza Informačný bulletin a rôzne brožúrky poskytujúce praktickú orientáciu pri liečbe a prevencii. Tešíme sa z nečakane úspešného projektu „Pohnime sa s reumou!“. Stále pokračujeme aj v počítaní nordic walking krokov, ktorých sme k 31. decembru 2020 mali neuveriteľných 255 miliónov.

Liga proti reumatizmu na Slovensku je pacientske občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 1990. Organizujeme spoluprácu všetkých, ktorí chcú, môžu a vedia pomôcť reumatikom. Taktiež poskytujeme edukačnú, osvetovú, poradenskú a konzultačnú činnosť. Svojou činnosťou oboznamujeme pacientov i verejnosť s problematikou reumatických ochorení, usilujeme sa o zlepšenie zdravotnej a sociálnej starostlivosti o reumatikov.

Jana Dobšovičová Černáková

Stiahnuť Výročnú správu LPRe SR 2020

Ďalšie články

V pondelok 29. novembra 2021 o 16.00 hod. Vás pozývame do Univerzity Reumy #20.  
Asociácia na ochranu práv pacientov SR zorganizovala v poradí už Piatu celoslovenskú pacientsku konferenciu, ktorá sa uskutočnila 19. – 20. novembra 2021. Konferencia sa konala od záštitou ministra zdravotníctva Slovenskej republiky MUDr. Vladimíra Lengvarského, MPH a pod...
Liga proti reumatizmu Vás pozýva na živé vysielanie, ktoré sa uskutoční v utorok 23. novembra 2021 o 19.00 hod.