> Výročná správa o činnosti občianskeho združenia LPRe SR 2020
Výročná správa o činnosti občianskeho združenia LPRe SR 2020

PRÍHOVOR PREDSEDNÍČKY

Liga proti reumatizmu na Slovensku, občianske združenie, vám prináša výročnú správu o činnosti v roku 2020. Po jej prečítaní získate ucelenú predstavu o tom, čo sa nám v uplynulom roku urodilo, s kým sme spolupracovali a čo plánujeme v najbližšej budúcnosti.

Rok 2020 bol vo všeobecnosti iný. Má už navždy viacero prívlastkov a pribúdajú ďalšie. Bol pandemický, koronový, kovidový, karanténny, dištančný, onlineový, plný zmien a nových prístupov ku komunikácii aj nekomunikácii medzi ľuďmi.

Napriek všetkému sa Liga proti reumatizmu (LPRe SR) nezľakla a vždy stála na strane pacientov. Pomáhali sme informovať, vzdelávať, šíriť osvetu o epidemiologických opatreniach, nádej a povzbudenie. Celosvetová koronapandémia priniesla nové situácie, veľa zmien do každodenného života, rôzne výzvy a celkovo v spoločnosti a v zdravotníckom systéme sme sa s ňou museli vysporiadať.

Na vzniknutú situáciu s pandémiou nového koronavírusu sme museli promptne zareagovať a pripravený slávnostný a osvetovo-edukačný program sme pretransformovali do online. Pripravili sme 5 živých vysielaní, ktoré si mohli diváci pozrieť cez FB Moja reuma a www.mojareuma.sk.

Tu sú všetky záznamy stále k nahliadnutiu. Sprostredkovali sme obrovskú sumu informácií hlavne pre pacientov s reumatickými ochoreniami (RO), ale aj laikov veľmi prijateľným spôsobom o RO, o prevencii nežiaducich dôsledkov neskorej diagnostiky RO alebo ich neliečenia. Pacientov sme posmelili, aby sa nebáli otvorene komunikovať s lekármi a prihlásili sa o svoje práva. Tešíme sa z veľkej sledovanosti a pozitívnym odozvám na odvysielaný program.

Bol to výročný rok, lebo sme si pripomenuli 30. výročie vzniku Ligy proti reumatizmu na Slovensku. Postupne sme vybudovali fungujúcu sieť miestnych pobočiek a klubov.

Svetový deň reumatizmu 2020 bol výnimočný. Pacientom s RO LPRe SR pomáha už 30 rokov a zároveň sme prvýkrát čelili celosvetovému problému pandémie Covid-19, ktorá sa stala súčasťou informačnej kampane.

Nadviazali sme nové partnerstvá, prehĺbili spoluprácu s dlhodobými partnermi, komunikáciu s inštitúciami a združeniami, ktorých zaujímajú potreby pacientov a zvlášť pacientov s reumatickými ochoreniami. LPRe SR rozširuje svoje kontakty s národnými Ligami a s podobnými inštitúciami na celom svete. Organizujeme rekondičné pobyty, prednášky, semináre, kurzy so zdravotnou a sociálnou tematikou, spoločenské a kultúrne podujatia.

V rámci edičnej činnosti dvakrát do roka vychádza Informačný bulletin a rôzne brožúrky poskytujúce praktickú orientáciu pri liečbe a prevencii. Tešíme sa z nečakane úspešného projektu „Pohnime sa s reumou!“. Stále pokračujeme aj v počítaní nordic walking krokov, ktorých sme k 31. decembru 2020 mali neuveriteľných 255 miliónov.

Liga proti reumatizmu na Slovensku je pacientske občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 1990. Organizujeme spoluprácu všetkých, ktorí chcú, môžu a vedia pomôcť reumatikom. Taktiež poskytujeme edukačnú, osvetovú, poradenskú a konzultačnú činnosť. Svojou činnosťou oboznamujeme pacientov i verejnosť s problematikou reumatických ochorení, usilujeme sa o zlepšenie zdravotnej a sociálnej starostlivosti o reumatikov.

Jana Dobšovičová Černáková

Stiahnuť Výročnú správu LPRe SR 2020

Ďalšie články

Reumatické ochorenia patria medzi najrozšírenejšie na svete. Trpí nimi vyše 103 mil. Európanov. Na Slovensku sa odhaduje, že je to 45 – 50 tisíc pacientov. Spomedzi množstva rôznych reumatických diagnóz napr. reumatoidnú artritídu (RA) má až 26-tisíc dospelých ľudí, a každý...
Pozývame vás na Prednáškové popoludnie LPRe SR 1/2024, ktoré sa uskutoční v Piešťanoch v hoteli Magnólia v piatok 17. mája od 14.00 hod.
Pozývame vás v piatok 17. mája 2024 od 14.00 hod. do hotela Magnólia v Piešťanoch, kde sme pre vás pripravili prednáškové popoludnie so seminárom Univerzity Reumy 2024 pod názvom Psoriatická choroba – dve tváre jedného ochorenia. 
A opäť sme tu s ponukou a možnosťou hlasovať za nominované mediálne príspevky KROK 2023, ktoré informovali o živote s reumatickým ochorením a možnostiach ich liečby.