> Výročná správa o činnosti občianskeho združenia LPRe SR 2020
Výročná správa o činnosti občianskeho združenia LPRe SR 2020

PRÍHOVOR PREDSEDNÍČKY

Liga proti reumatizmu na Slovensku, občianske združenie,

vám prináša výročnú správu o činnosti v roku 2020.

Po jej prečítaní získate ucelenú predstavu o tom, čo sa nám

v uplynulom roku urodilo, s kým sme spolupracovali a čo

plánujeme v najbližšej budúcnosti.

Rok 2020 bol vo všeobecne iný. Má už navždy viacero

prívlastkov a pribúdajú ďalšie. Bol pandemický, koronový,

kovidový, karanténny, dištančný, onlineový, plný

zmien a nových prístupov ku komunikácii aj nekomunikácii

medzi ľuďmi.

Napriek všetkému sa Liga proti reumatizmu (LPRe SR) nezľakla

a vždy stála na strane pacientov. Pomáhali sme informovať,

vzdelávať, šíriť osvetu o epidemiologických opatreniach,

nádej a povzbudenie. Celosvetová koronapandémia

priniesla nové situácie, veľa zmien do každodenného života,

rôzne výzvy a celkovo v spoločnosti a v zdravotníckom systéme

sme sa s ňou museli vysporiadať.

Na vzniknutú situáciu s pandémiou nového koronavírusu

sme museli promptne zareagovať a pripravený slávnostný

a osvetovo-edukačný program sme pretransformovali do

online. Pripravili sme 5 živých vysielaní, ktoré si mohli

diváci pozrieť cez FB Moja reuma a www.mojareuma.sk.

Tu sú všetky záznamy stále k nahliadnutiu. Sprostredkovali

sme obrovskú sumu informácií hlavne pre pacientov

s reumatickými ochoreniami (RO), ale aj laikov veľmi

prijateľným spôsobom o RO, o prevencii nežiaducich dô-

sledkov neskorej diagnostiky RO alebo ich neliečenia. Pacientov

sme posmelili, aby sa nebáli otvorene komunikovať

s lekármi a prihlásili sa o svoje práva. Tešíme sa z veľkej sledovanosti

a pozitívnym odozvám na odvysielaný program.

Bol to výročný rok, lebo sme si pripomenuli 30. výročie

vzniku Ligy proti reumatizmu na Slovensku. Postupne sme

vybudovali fungujúcu sieť miestnych pobočiek a klubov.

Svetový deň reumatizmu 2020 bol výnimočný. Pacientom

s RO LPRe SR pomáha už 30 rokov a zároveň sme prvýkrát

čelili celosvetovému problému pandémie Covid-19, ktorá

sa stala súčasťou informačnej kampane.

Nadviazali sme nové partnerstvá, prehĺbili spoluprácu

s dlhodobými partnermi, komunikáciu s inštitúciami

a združeniami, ktorých zaujímajú potreby pacientov

a zvlášť pacientov s reumatickými ochoreniami.

LPRe SR rozširuje svoje kontakty s národnými Ligami

a s podobnými inštitúciami na celom svete. Organizujeme

rekondičné pobyty, prednášky, semináre, kurzy so zdravotnou

a sociálnou tematikou, spoločenské a kultúrne podujatia.

V rámci edičnej činnosti dvakrát do roka vychádza

Informačný bulletin a rôzne brožúrky poskytujúce praktickú

orientáciu pri liečbe a prevencii. Tešíme sa z nečakane

úspešného projektu „Pohnime sa s reumou!“. Stále pokračujeme

aj v počítaní nordic walking krokov, ktorých sme

k 31. decembru 2020 mali neuveriteľných 255 miliónov.

Liga proti reumatizmu na Slovensku je pacientske

občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 1990. Organizujeme

spoluprácu všetkých, ktorí chcú, môžu a vedia pomôcť

reumatikom. Taktiež poskytujeme edukačnú, osvetovú,

poradenskú a konzultačnú činnosť. Svojou činnosťou

oboznamujeme pacientov i verejnosť s problematikou

reumatických ochorení, usilujeme sa o zlepšenie zdravotnej

a sociálnej starostlivosti o reumatikov.

Jana Dobšovičová Černáková

Stiahnuť Výročnú správu LPRe SR 2020

Ďalšie články

V tomto volebnom roku máme v Pláne činnosti našej pobočky množstvo nových, ale aj tradičných aktivít. Stále nám však pri ich realizácii stojí v ceste zatiaľ nezlikvidovaný nepriateľ - koronavírus, ktorý je už druhý rok súčasťou nášho života a práve on...
Rozhovor s doc. MUDr. Zdenkom Killingerom
Zažite 17. júla 2021 o 19:00 – 22:00 hod. večer plný napätia, zábavy a dobrého jedla - nenechajte si ujsť show program živý šach v Piešťanoch!