> Výsledky hlasovania Novinárska pocta KROK 2015
Výsledky hlasovania Novinárska pocta KROK 2015

Vyhodnotenie výsledkov hlasovania KROK 2015

 

Print:   https://www.mojareuma.sk/krok-2015-od-1-5-2016/

  1. Activelive NEWS, občasník zdravého a aktívneho štýlu života, jeseň 2015, “Opäť sme bežali pre dobrú vec” autor, šéfredaktor Tomáš Gáll, počet hlasov: 338
  2. Slovenka, časopis, autorka: Beata Vrzgulová, šéfredakt. Daniela Vidová  počet hlasov: 260

a) Reuma? Aj tak som mama” 1/2015

b) “Osteoporóza ohrozuje najmä ženy po menopauze” 41/2015

  1. Slovenka Zdravie rodiny, 10/2015 “Nedajte sa zlomiť osteoporózou ” MUDr. Elena Ďurišová a Iveta Varényiová počet hlasov: 175
  2. Magazín Like – školský časopis Paneurópskej VŠ,  2/2015 „Nástraha ju posunula a teraz motivuje ostatných“ autorka: Nikola Richterová, šéfredaktor Radovan Kopečný, počet hlasov: 90

Rozhlas:

  1. Rádio Regina Banská Bystrica, Jozefína Mikovínyová, Miroslav Debnár „Pohotovosť –        

Reuma a artróza“ 2.2.2015 hosť: Doc. MUDr. Zlatica Kmečová, počet hlasov: 287

2. Rádio Regina Bratislava, Iveta Pospíšilová, šéfredaktor:  Marcel Hanáček, počet hlasov:197

a)                           „Materstvo a reuma“ 29.09.2015

b)                           Reportáž „Rekondično-integračný pobyt Klubu Kĺbik v Piešťanoch“ 7.7.2015

      3. Rádio Regina Bratislava, Janka Bleyová, Peter Rusňák, šéfredaktor:  Marcel Hanáček  

           „Vademecum, Detská reuma“, hosť: MUDr. Tomáš Dallos, 20.10.2015, počet hlasov: 134

 

Televízne:

  1. RTVS Dámsky klub, počet hlasov: 349

autorky: Iveta Malachovská, Soňa Müllerová, Eva Pavlíková

a)      Atypické prejavy reumy, hosť: MUDr. Roman Jančovič  30.09.2015

b)      Detská reuma, hosť: MUDr. Dagmar Mozolová,14.10.2015

autorky: Karin Majtánová, Andrea Chabroňová, Zuzana Olešová

c)      Osteoporóza, hosť:  MUDr. Elena Ďurišová, 09.10.2015

  1. TV Markíza – Teleráno, počet hlasov: 113

a)      “Reuma vás môže priviesť na mizinu” autorský tím: Tamara Cho, moderátori: Lenka Šoóšová a Roman Juraško, hosťky: Garajové Majka, Sonička a Alenka, 12.10.2015

  1. RTVS Dvojka, štúdio Košice – „Fokus zdravie – Reuma“,  Silvia Košťová, Ľubica Drutarovská, 16.06.2015, počet hlasov: 71
  2. RTVS, Správy RTVS, „Reumatické ochorenia mnohí podceňujú“ autori: Dominika Kusá, Tomáš Hudák, 10.10.2015, počet hlasov: 51
  3. Televízia  JOJ, Spravodajstvo TV JOJ “Aby vám osteoporóza neukradla kosti” autorský tím: Ivan Janda, Matej Strcula, Roland Kubina, hosť: MUDr. Elena Ďurišová, 20.10.2015, počet hlasov: 35

 

Celkový počet hlasujúcich v KROK 2015 bol: 2 100 hlasov.

Absolútny víťaz novinárskej súťaže KROK 2015: RTVS relácia Dámsky klub 349 hlasov.

Gratulujeme!

V Piešťanoch 1.10.2016

Ďalšie články

V utorok 20. apríla 2021 o 17.00 hod. Vás pozývame do Univerzity Reumy na vzdelávací webinár s názvom: "Čo je koučing pre zdravie a ako vám môže pomôcť"
Pri odporúčaní užívania liekov je potrebné rešpektovať aktuálne odborné poznatky
JIA (Juvenile Idiopathic Arthritis) znamená detská idiopatická artritída.