Výročná členská schôdza LPRe — MP Púchov

VČS LPRe – MP Púchov 23.01.2013 sa LPRe – Miestna pobočka Púchov uskutočnila VČS. V LPRe – MP …

Viac

Plán LPRe MP – Púchov 2013

                Plán  LPRe MP – Púchov  2013   1. Pravidelne každý týždeň vykonávať zdravotno-cvičebný program 2. Výborové schôdze uskutočňovať …

Viac

Vyhodnotenie plánu činnosti LPRe – MP Púchov 2012

  Vyhodnotenie plánu činnosti LPRe – MP Púchov 2012     V činnostiach sme sa riadili predovšetkým plánom …

Viac

Čo bude ďalej?

       Dňa 17. marca 2012 sa V Piešťanoch uskutočnilo zasadnutie Predsedníctva Ligy proti reumatizmu na Slovensku, …

Viac

Pohyb nás sprevádza celý život

      „Rok 2012 je „Medzinárodným rokom  aktívneho starnutia a medzigeneračnej solidarity.“      Ak sa zamyslíme, že rok 2012 …

Viac