> Newsletter Život s reumou 3/2021
Newsletter Život s reumou 3/2021

Online trojmesačník Ligy proti reumatizmu na Slovensku 

Informačný bulletin 1/2021

Liga proti reumatizmu na Slovensku v roku 2021 vydáva už 30. ročník Informačného bulletinu. V našich zemepisných šírkach je to pomerne vzácny fenomén, keď pacientske združenie dokázalo od prvopočiatku až doteraz nepretržite vydávať vlastný časopis. Výročné vydanie je opäť nabité informáciami o aktivitách a novinkách v LPRe SR, našich miestnych pobočkách a kluboch, nájdete tu sociálne okienko, informácie o chronických reumatických zápalových ochoreniach od odborníkov i zaujímavé pacientske príbehy. Oplatí sa ho prečítať celé kliknutím na nadpis tejto správy.

Univerzita Reumy

Univerzita Reumy je nová‌ ‌aktivita‌ Ligy proti reumatizmu na Slovensku, ktorej‌ ‌cieľom je‌ ‌vytvoriť‌ ‌kompletný‌ ‌vzdelávací‌ ‌program. Zastrešiť má ako pacientov‌ ‌s‌ ‌reumatickými‌ ‌chorobami, tak aj odbornú‌ ‌verejnosť a členov‌ ‌predsedníctva‌,‌ ‌lídrov‌ v miestnych pobočkách a kluboch a dobrovoľníkov LPRe SR.‌ ‌Primárnym‌ ‌cieľom‌ projektu ‌je‌ ‌informovať‌ ‌pacientov‌ ‌s‌ ‌reumatickými‌ ‌chorobami‌ ‌o‌ ‌svojich‌ ‌právach‌ ‌a‌ ‌možnostiach‌ ‌liečby.‌ Jeho poslaním ‌je‌ ‌dosiahnuť‌ ‌lepšiu ‌informovanosť‌ ‌v‌ ‌zdravotnej‌ a sociálnej ‌gramotnosti‌ ‌u‌ ‌pacientov‌. Chcete sa aj vy dozvedieť viac? Kliknite na odkaz v nadpise a pozrite si všetky doterajšie webináre.

Hlasovanie KROK 2020

Predstavujeme VÁM nominované mediálne príspevky v 13. ročníku novinárskej súťaže KROK 2020, ktorým môžete prideľovať svoje hlasy, tak ako je už zvykom, v každej kategórii jedenkrát a kliknutím na tlačidlo HLASOVAŤ odošlete všetky tri hlasy na raz. Ponuka je pestrá a veľmi kvalitná. Nezabudnite potvrdiť súhlas so spracovaním osobných údajov. Hlasovanie je otvorené od 1. mája do 30. septembra 2021. Slávnostné vyhlásenie výsledkov a ocenenie novinárov bude októbri 2021.

LPRe SR už sídli na prízemí NÚRCH-u

Oznamujeme vám skvelú správu. Po rokoch sme sa s centrálou Ligy proti reumatizmu na Slovensku presťahovali   z 1. poschodia administratívnej budovy na prízemie NÚRCH, bližšie k hospitalizovaným a ambulantným pacientom. Keď pôjdete k automatu na kávičku, uvidíte aj naše okienko. Ak svietime, zaklopte nám. Radi vás uvidíme a porozprávame sa s vami.

Opýtali sme sa…

Doc. MUDr. Zdenko Killinger, PhD. je reumatológ, internista, vedúci lekár centra pre  biologickú liečbu a osteocentra V. internej kliniky LFUK a UN Bratislava, hlavný odborník MZ SR pre reumatológiu a viceprezident Slovenskej reumatologickej  spoločnosti. V reumatologickej ambulancii pracuje už 30 rokov, no takmer 20 rokov pracoval aj ako internista na internej klinike. Práve tam mal možnosť vidieť hlavne pacientov so závažnými ochoreniami a s komplikáciami systémových reumatických ochorení. V posledných rokoch okrem práce v ambulancii vyučuje študentov medicíny. Na všetkých týchto pozíciách sa snaží intenzívne ovplyvňovať dostupnosť a kvalitu zdravotnej starostlivosti pre pacientov s reumatickými chorobami. Celý rozhovor si prečítate kliknutím na nadpis tohto príspevku.

Výročná správa LPRe SR 2020

Výročná správa vám prináša ucelené informácie o činnosti nášho občianskeho združenia v roku 2020. Dozviete sa, s kým sme spolupracovali a čo plánujeme v najbližšej budúcnosti. Napriek tomu, že minulý rok bol všeobecne iný, nezľakli sme sa a stáli sme ako vždy na strane pacientov. Pomáhali sme informovať, vzdelávať, šíriť osvetu o epidemiologických opatreniach, nádej a povzbudenie. Prečítajte si celú správu kliknutím na názov príspevku.

Úprava p.p. na osobnú asistenciu a na opatrovanie od 1. júla 2021

Dňom 1. júla 2021 nadobudlo účinnosť Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 244/2021 Z.z. o úprave súm životného minima. Rovnako dňom 1. júla 2021 nadobudlo účinnosť Nariadenie vlády SR č. 255/2021 Z.z., ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie. Všetky aktuálne informácie nájdete na našej webovej stránke kliknutím na nadpis príspevku.

Liga proti reumatizmu – miestna pobočka KOŠICE

Miestna pobočka v Košiciach má v Pláne činnosti množstvo nových, ale aj tradičných aktivít. Stále im však pri ich realizácii stojí v ceste zatiaľ nezlikvidovaný nepriateľ – koronavírus, ktorý je už druhý rok súčasťou nášho života a práve on určuje podmienky existencie všetkého v kolobehu života ľudí na tejto planéte. Napriek tomu sa im tohto roku podarilo zorganizovať a naplánovať zaujímavý program. Prečítať si ho môžete kliknutím na nadpis príspevku.

NL Život s reumou 3/2021 vyšiel s podporou partnera: UCB s.r.o. Ďakujeme.


—————
Téma: Newsletter Život s reumou I Newsletter Život s reumou 2021

Ďalšie články

Reumatické ochorenia patria medzi najrozšírenejšie na svete. Trpí nimi vyše 103 mil. Európanov. Na Slovensku sa odhaduje, že je to 45 – 50 tisíc pacientov. Spomedzi množstva rôznych reumatických diagnóz napr. reumatoidnú artritídu (RA) má až 26-tisíc dospelých ľudí, a každý...
Pracovné stretnutie zástupcov AOPP s členmi Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo
Pozývame vás na webinár Compliance pacienta a vplyv na pacientmi reportované výsledky, ktorý pripravujeme na piatok 26. apríla o 17.00 hod. Bude to online vysielanie prvej Univerzity Reumy v roku 2024.
Na pozvanie poslancov Európskeho parlamentu Lucie Ďuriš Nicholsonovej a Jozefa Mihála sa aj zástupkyne LPRe SR zúčastnili v Bratislave a v Košiciach na konferencii s názvom Rovnaké postavenie ľudí so zdravotným postihnutím v krajinách Európskej únie – európske preukazy. Už...