> Univerzita reumy

UNIVERZITA REUMY

je originálny vzdelávací projekt Ligy proti reumatizmu na Slovensku (LPRe SR). Primárnym cieľom podujatia je informovať pacientov s reumatickými chorobami o svojich právach a možnostiach liečby. Poslaním projektu je dosiahnuť lepšiu informovanosť v zdravotnej a sociálnej gramotnosti u pacientov.