Správa o vyhodnotení činnosti MP Trenčín 2016 a plán 2017

Správa o vyhodnotení činnosti MP Trenčín za rok 2016 Plán činnosti MP Trenčín na rok 2017

Viac

Správa o vyhodnotení MP Trenčín 2015 a plán 2016

Správa o vyhodnotení činnosti MP Trenčín za rok 2015 Plán činnosti MP Trenčín na rok 2016

Viac

Správa o vyhodnotení MP Trenčín 2014 a plán 2015

Správa o vyhodnotení činnosti MP Trenčín za rok 2014 Plán činnosti MP Trenčín na rok 2015

Viac

MP Trenčín zahájila štafetu SDR 2014 v Trenčianskych Tepliciach

Miestna pobočka LPRe Trenčín zahájila v nedeľu 28. septembra štafetu SDR 2014 v Trenčianskych Tepliciach  

Viac

Plán a vyhodnotenie činnostosti 2013-2014

 Plán činnosti na rok 2014    Január –        Výročná schôdza Február –       Nákup permanentiek  na rehabilitáciu                               Marec –         …

Viac

Pacient a liek

Pacient a liek            Dňa 13. mája 2013 sa uskutočnil tematický kurzu  kontinuálneho vzdelávania na Slovenskej zdravotníckej univerzite  …

Viac

Výročná členská schôdza LPRe – MP Trenčín

Začiatok roka obyčajne začína hodnotením uplynulého roku a stanovením úloh na rok budúci. Tak aj naša pobočka začala touto …

Viac