Pacient a liek

Pacient a liek            Dňa 13. mája 2013 sa uskutočnil tematický kurzu  kontinuálneho vzdelávania na Slovenskej zdravotníckej univerzite  …

Viac

Výročná členská schôdza LPRe – MP Trenčín

Začiatok roka obyčajne začína hodnotením uplynulého roku a stanovením úloh na rok budúci. Tak aj naša pobočka začala touto …

Viac

Plán činnosti LPRe- MP Trenčín na rok 2013

Plán činnosti LPRe- MP Trenčín na rok 2013      1.      Apríl–návšteva výstavy kvetín “Gardena“ spojená s návštevou  divadelného predstavenia …

Viac

Správa o činnosti za rok 2012

         Správa o činnosti za rok 2012           Liga proti reumatizmu – Miestna pobočka Trenčín v roku 2012 pracovala pod …

Viac

V Trenčíne varili guláš

          Dňa 19. mája 2012 sa naša LPRe SR Miestna pobočka Trenčín zúčastnila súťaže vo varení gulášu „Kubranský …

Viac

Oznam – LPRe MP Trenčín

 LPRe MP Trenčín informuje:       Výbor LPRe MP Trenčín v najbližšom období chystá 2 akcie: 1.    V sobotu 19. …

Viac