> POCITOVNÍKY
POCITOVNÍKY

Liga proti reumatizmu – Sekcia mladých reumatikov a Klub Kĺbik už tradične každoročne organizuje rekondično-integračné pobyty (R-IP) pre deti a dospelých s reumatickým ochorením.

Túto tradíciu sme začali v roku 1996 keď sme sa stretli na prvom pobyte v Liptovskom Jáne, nasledovali Rajecké Teplice, Štúrovo, Zlatá Idka, Kováčovo pri Štúrove, až sme sa opäť vrátili do kúpeľných miest v Nimnici (2006), Trenčianske Teplice (2007) a Dudince (2008). Do Liptovského Jána sme sa vrátili v roku 2009 a 2011. V roku 2010 sme pobyt absolvovali prvýkrát v Piešťanoch. Nie sú to len procedúry a cvičenie, ale aj prednášky s odborníkmi v reumatológii či kurzy so psychologičkou alebo obľúbené tvorivé dielne. Môžeme si tak vymieňať svoje skúsenosti s ostatnými pacientmi, tak deti ako aj rodičia. Vždy je to o zábave, radosti a oddychu. Ak aj vás postihol rovnaký osud, pridajte sa k nám a kontaktujte nás. A teraz sa už poďte pozrieť na naše spoločné šantenia na pobytoch. Vyberte si z ponuky pocitovníkov, kde sú zachytené autentické zážitky, postrehy, úvahy i huncútstvá jednotlivých účastníkov pobytu.

Ďalšie články

V utorok 20. apríla 2021 o 17.00 hod. Vás pozývame do Univerzity Reumy na vzdelávací webinár s názvom: "Čo je koučing pre zdravie a ako vám môže pomôcť"
Pri odporúčaní užívania liekov je potrebné rešpektovať aktuálne odborné poznatky
JIA (Juvenile Idiopathic Arthritis) znamená detská idiopatická artritída.