> Newsletter Život s reumou 2/2020
Newsletter Život s reumou 2/2020

Online trojmesačník Ligy proti reumatizmu na Slovensku 

Predstavujeme vám 30. ročnú Ligu proti reumatizmu na Slovensku

Pomocnú ruku už od roku 1990 podávame svojim členom, aj všetkým ľuďom s reumatickými ochoreniami. Svojou činnosťou podporujeme šírenie informácií o včasnej diagnostike a liečbe reumatických ochorení. Práve v tom je najväčší zmysel a prevencia nezvratného poškodenia kĺbov. Neliečený pacient je neskôr odkázaný na zvýšenú zdravotnú a sociálnu starostlivosť.

KROK 2019

Predstavujeme vám nominované mediálne príspevky KROK 2019, ktoré sú v súťaži a vy im môžete prideľovať svoje hlasy, tak ako je už zvykom, v každej kategórii jedenkrát a kliknutím na tlačidlo HLASOVAŤ odošlete všetky tri hlasy naraz. Hlasovanie je otvorené od 1. mája do 30. septembra 2020. Slávnostné vyhlásenie výsledkov a ocenenie novinárov sa bude konať 17. októbra 2020 v Bratislave.

Prečítajte si Informačný Bulletin

V júni pravidelne dostávate do svojich schránok, ako členovia Ligy proti reumatizmu na Slovensku, Informačný Bulletin LPRe SR. Aktuálne číslo je opäť nabité informáciami o aktuálnej situácii ohľadom pandémie, o dianí v Lige počas koronakarantény, jej miestnych pobočkách a kluboch, či zaujímavých a odborných informáciách o reumatických ochoreniach. Nové číslo je dostupné aj online, kde si ho môžete prečítať.

Pre pacienta s chronickým ochorením je nesmierne dôležitý pocit spolupatričnosti

Naša predsedníčka, Janka Dobšovičová Černáková, poskytla rozhovor pri príležitosti 30. výročia založenia Ligy proti reumatizmu na Slovensku. Hovorí o činnosti Ligy, odkrýva výzvy, s ktorými sa pasovala, aj dôvody, prečo a ako sa Liga posúva míľovými krokmi vpred. Predstavuje našu bohatú činnosť v pobočkách a kluboch a prezrádza aj plány do budúcnosti. Rozhovor si môžete prečítať na našom webe.

Webináre Ligy proti reumatizmu na Slovensku

Využili sme online priestor a zorganizovali v máji a júni vlastné webináre. Prvý sa týkal zvládania pandémie a vzťahov pod taktovkou psychologičky. Poskytla účastníkom cenné rady, ako sa nenechať unášať rôznymi stresovými situáciami a čo robiť v prípade, ak nás zasiahnu. Druhý odborný webinár viedli renomovaní odborníci v reumatológii a imunológii. Venovali sa zaujímavostiam a faktom súvisiacim s COVID-19 a reumou, zvlášť manažmentu liečby pri pandémii. V júni sme sa s certifikovanou koučkou RCS, Janette Šimkovou, venovali zvládaniu koronakarantény, depresii, vnútornej sile a duševnej imunite. Všetky webináre sú zo záznamu dostupné na našej webovej stránke.

Môj hrdina si ty!

Útla, náučná, len 22-stranová knižočka je písaná deťmi pre deti, ktorých rozprávanie upravila a veľmi vydarene a citlivo ilustrovala Helen Patuc. Kniha vznikla v spolupráci odborníkov s rodičmi, učiteľmi, opatrovateľmi a deťmi zo 104 krajín. V arabčine, francúzštine, taliančine, angličtine a španielčine bol celosvetovo robený výskum, aby sa zistili podmienky mentálneho zdravia a psychosociálnych potrieb detí počas pandémie COVID-19. Knižka je preložená aj do slovenčiny a je určená pre deti od 6 -11 rokov. Prečítajte si ju na stránke Klubu Kĺbik.

Rodičia rodičom online

Moderné komunikačné technológie nám otvárajú nové možnosti. V nedeľu 12. júla sa stretli rodičia detí Klubu Kĺbik na online konferencii. Plánované stretnutie malo aspoň čiastočne nahradiť zoznamovacie stretnutie, ktoré by sa inak konalo počas rekondično-integračného pobytu Klubu Kĺbik. Prečítajte si viac o tomto virtuálnom stretnutí na ich stránke.

Šťastie v nešťastí pre pacientov s alkaptonúriou

Alkaptonúria, laicky nazývaná choroba čiernych kostí, je raritné genetické ochorenie, ktoré likviduje chrupavky pacientov od narodenia. Pacientom s týmto zriedkavým ochorením svitá nádej na liečbu. Členovia Klubu Čiernych Kostí dostanú možnosť získať ju zdarma. Ak poznáte vo svojom okolí pacienta s týmto ochorením, pošlite ho k nim. Poteší sa liečbe. Bližšie informácie získate preklikom na priloženom odkaze.

Začiatok leta v Banskej Bystrici

Miestna pobočka v Banskej Bystrici sa postupne prebúdza „z korona spánku“ a víta reumatické leto aktívne a s radosťou. Pravidelne „nordikujú“, cvičia jogu, stretávajú sa pri čaji, či dokonca vytvorili cestovateľské okienko. Aktivity v tejto miestnej pobočke sa len rozbiehajú. Prečítajte si, čo ešte robia a aké majú plány.

Lučeneckí reumatici nelenia

Aktívni lučeneckí reumatici chodia po celom Slovensku a vybrali sa dokonca aj do Maďarska. Objavujú krásy Vysokých Tatier, či Liptova, aktívne oddychujú na termálnych kúpaliskách, spoznávajú bohatú slovenskú kultúru a spoločne sa stretávajú aj na opekačke alebo pri kapustnici. Svojimi zážitkami vás prevedú v pripojenom článku.

Miestna pobočka Púchov ožíva po koronakaranténe

Zmeny v predsedníctve, výlety po Slovensku, spoločná opekačka, kúpeľný pobyt a pravidelná chôdza s nordic walking paličkami. Púchovská pobočka nezaháľa ani športovou, kultúrnou činnosťou, či spoločenskou činnosťou. Prečítajte si v článku, ako zvládli koronakaranténu, akých vzácnych hostí na svojich podujatiach privítali a čo si najviac želajú.

Cyklisti z MP Trenčín

Z reumatikov v Trenčíne sa na cvhíľu stali cyklisti na novootvorenej trase, ktorá spája Trenčiansky hrad, Skalku a Nemšovú. Tempo prispôsobili svojim možnostiam a prišli až do vytýčeného cieľa v Opatovej. Cyklotrasa by po dokončení mala viesť až na Moravu a Trenčania už teraz trénujú, aby to zvládli.

—————–
Téma: Newsletter Život s reumou I Newsletter Život s reumou 2020

Ďalšie články

Reumatické ochorenia patria medzi najrozšírenejšie na svete. Trpí nimi vyše 103 mil. Európanov. Na Slovensku sa odhaduje, že je to 45 – 50 tisíc pacientov. Spomedzi množstva rôznych reumatických diagnóz napr. reumatoidnú artritídu (RA) má až 26-tisíc dospelých ľudí, a každý...
Prvé mesiace roka sú aj obdobím príprav a konania výročných členských schôdzí (VČS) v miestnych pobočkách a kluboch LPRe SR.
Krištáľové krídlo ocení významné osoby aj v roku 2024. Medzi nominovanými za Filantropiu je aj naša predsedníčka LPRe SR Jana Dobšovičová Černáková a prezidentka AOPP Mária Lévyová. Do tretice je nominovaná Alexandra Hovancová.
Milí pacienti a pacientky s reumatoidnou artritídou,