> Newsletter Život s reumou 3/2023
Newsletter Život s reumou 3/2023

Online trojmesačník Ligy proti reumatizmu na Slovensku

Hlasovanie KROK 2022

Po roku vám predstavujeme nominované mediálne príspevky KROK 2022. Od 1. mája 2023 im môžete prideľovať svoje hlasy. Pravidlá novinárskej súťaže KROK ostávajú nezmenené. Tak ako aj minulý rok, môžete hlasovať v každej kategórii jedenkrát a kliknutím na tlačidlo HLASOVAŤ odošlete všetky tri hlasy naraz. Slávnostné vyhlásenie výsledkov a ocenenie novinárov bude v októbri 2023. Hlasovať môžete kliknutím na názov príspevku.

Opýtali sme sa…

MUDr. Anna Tkáčová v máji 2023 úspešne absolvovala štúdium medicíny na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Ako prvá zareagovala na našu iniciatívu „Oslov medika, aby si mal na staré kolená reumatológa!“ Prečítajte si o štúdiu medicíny, čo ju viedlo k výberu reumatológie ako jej ďalšieho zamerania a aké sú jej plány v tejto oblasti.

Bolesť a remisia

Bolesť je jeden z najčastejších prejavov ochorení a symptómov, ktoré vedú pacienta k lekárovi a ktoré dokážu pacientovi znepríjemniť život. Napriek častému výskytu sa jej opis pacientmi veľmi líši. Aj rovnaký typ bolesti vychádzajúcej z rovnakej štruktúry popisujú rôzni ľudia inak. V článku od MUDr. Viliama Maňku, PhD. na našej webovej stránke sa dozviete bližšie informácie o tejto pre reumatikov tak dôležitej téme.

Ako efektívna komunikácia s lekárom zlepšila môj život s reumou

Európska asociácia reumatologických spoločností, známa ako EULAR, každoročne usporadúva súťaž v písaní esejí Cena Edgara Stena. Každoročne sa do súťaže zapojíme aj my, pacienti z Ligy proti reumatizmu na Slovensku. Prinášame vám víťaznú esej národnej súťaže Ceny Edgara Stena na Slovensku. Prečítate si ju, ak kliknete na názov príspevku.

Rozhovor s predsedníčkou LPRe SR

Jana Dobšovičová Černáková, predsedníčka Ligy proti reumatizmu na Slovensku, poskytla rozhovor pri príprave reportáže pre televíziu TV Doktor a relácie Cesta s RTVS. Predstavila Ligu, jej ciele, poslanie, či aktivity. Rozhovorila sa aj o tom, ako sa jej osobná skúsenosť s reumou prenáša do práce v Lige. Prečítajte si celý rozhovor kliknutím na názov tohto príspevku.

Univerzita Reumy 2023

Univerzita Reumy je náš originálny vzdelávací projekt, ktorý sa už od prvého webinára teší veľkej sledovanosti. Primárnym cieľom podujatia je informovať pacientov s reumatickými ochoreniami o svojich právach a možnostiach liečby, ale aj v oblasti manažmentu vlastného ochorenia. Všetky doterajšie webináre nájdete na našom webe a môžete si ich kedykoľvek pozrieť.

Aktuálne z miestnych pobočiek a klubov

Na letnom pobyte Klubu Kĺbik bolo veselo

Cieľom spoločných letných pobytov Klubu Kĺbik je poskytnúť rodinám s deťmi s juvenilnou idiopatickou artritídou podporu, vedomosti, porozumenie a pomôcť prijať skutočnosť, že reuma v ich rodine sa stala skutočnosťou. Letný pobyt pre Kĺbikárov sa uskutočnil v júli uprostred tatranských vrchov priamo na brehu Štrbského plesa. Prečítajte si zážitky našich najmladších členov kliknutím na názov tohto príspevku.

Klub Motýlik navštívil Spišskú Starú Ves

Zástupkyne Klubu Motýlik navštívili Kultúrny dom v Spišskej Starej Vsi, aby prítomných oboznámili so štruktúrou a základným poslaním Ligy proti reumatizmu na Slovensku, rozhovorili sa o systémovom lupuse a v diskusii rezonovali témy zdravého životného štýlu. Prečítajte si celý článok a pozrite bohatú foto galériu kliknutím na názov príspevku.

Leto v MP Lučenec

Miestna pobočka v Lučenci usporiadala v máji pre svojich členov výlet do rimavskosobotskej hvezdárne. Žiaľ, počasie im prekazilo pozorovanie nočnej oblohy. V júni im už počasie prialo a boli sa okúpať v Číži. Populárnou aktivitou v letných mesiacoch je samozrejme nordic walking. Mnohí sa však už tešia na septembrový výlet. Kam to bude? Dozviete sa kliknutím na názov príspevku, kde nájdete celý článok.

Činnosť MP Levice v máji až júli 2023

Členovia miestnej pobočky v Leviciach radi „paličkujú“. Využívajú nielen blízky región, ale spoznávajú krásy celého Slovenska. Navštívili kúpele Sliač, knižnicu pri Kaštieli v Oponiciach, či absolvovali výstup na rozhľadňu nad vodnou nádržou v Bátovciach. Tento výlet zakončili výborným občerstvením a dokonca sa v článku dozviete aj recept na… Kliknite na názov príspevku.

Z činnosti LPRe – MP Čadca

V letných mesiacoch sa v miestnej pobočke v Čadci snažia zabezpečiť pre svojich členov pobyt pri mori. Tento rok navštívili Chorvátsko – Vodice Srima. Počasie im prialo, more mali veľmi teplé. Cestovanie síce bolo náročné, ale slaná morská voda poliečila ubolené kĺbiky. Pozrite si fotografie z tohto pobytu na našej webovej stránke.

Letné mesiace v MP Košice

V miestnej pobočke v Košiciach sa v posledných troch mesiacoch venovali najmä prípravám tradičných rekondičných pobytov a realizácii výročnej členskej schôdze. Okrem toho pokračovali v spoznávaní histórie krajiny, mesta a života predkov, milovníci vážnej hudby navštevovali generálky koncertov košickej Štátnej filharmónie, no a neodmysliteľnou aktivitou zostáva paličkovanie. Prečítajte si bližšie o aktivitách a prezrite si bohatú galériu fotografií na našom webe.

—————
Téma: Newsletter Život s reumou I Newsletter Život s reumou 2023

Ďalšie články

Reumatické ochorenia patria medzi najrozšírenejšie na svete. Trpí nimi vyše 103 mil. Európanov. Na Slovensku sa odhaduje, že je to 45 – 50 tisíc pacientov. Spomedzi množstva rôznych reumatických diagnóz napr. reumatoidnú artritídu (RA) má až 26-tisíc dospelých ľudí, a každý...
Pracovné stretnutie zástupcov AOPP s členmi Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo
Pozývame vás na webinár Compliance pacienta a vplyv na pacientmi reportované výsledky, ktorý pripravujeme na piatok 26. apríla o 17.00 hod. Bude to online vysielanie prvej Univerzity Reumy v roku 2024.
Na pozvanie poslancov Európskeho parlamentu Lucie Ďuriš Nicholsonovej a Jozefa Mihála sa aj zástupkyne LPRe SR zúčastnili v Bratislave a v Košiciach na konferencii s názvom Rovnaké postavenie ľudí so zdravotným postihnutím v krajinách Európskej únie – európske preukazy. Už...