> Informačný bulletin 2/2012
Informačný bulletin 2/2012

Milí naši priatelia,

 

dovoľte, aby sme vám predstavili Informačný bulletinu  2/2012.

Čítajte novučičký Informačný bulletin LPRe SR č. 2/2012
Už pred Vianocami máte k dispozícii časopis, kde sa dozviete správy z centrály, MP/K, sociálne okienko o poplatkoch za služby v zdravotníctve i o peňažnom príspevku na kompenzácie nákladov pri debarierizácii domáceho prostredia ŤZP a mnoho iných zaujímavých správ a informácií.

 

           

http://www.nurch.sk/pacienti/pacientske-organizacie/

 

 

Ďalšie články

V utorok 20. apríla 2021 o 17.00 hod. Vás pozývame do Univerzity Reumy na vzdelávací webinár s názvom: "Čo je koučing pre zdravie a ako vám môže pomôcť"
Pri odporúčaní užívania liekov je potrebné rešpektovať aktuálne odborné poznatky
JIA (Juvenile Idiopathic Arthritis) znamená detská idiopatická artritída.