> Informačný bulletin 1/2021
Informačný bulletin 1/2021

Liga proti reumatizmu práve pre vás pripravuje výročný 30. ročník Informačného bulletinu. Spomíname si na všetkých, ktorí prispeli k tomu, že Liga má od začiatku svojej činnosti časopis, aj na tých ktorí aktívne pôsobili v redakciách a v redakčných radách bulletinu za ostatných tridsať rokov. V našich zemepisných šírkach je to pomerne vzácny fenomén, keď pacientske občianske združenie dokázalo od prvopočiatku až doteraz nepretržite vydávať vlastný časopis.

Patrí za to veľká vďaka všetkých doterajším aj terajším členom Redakčnej rady IB, ale aj desiatkam a možno aj stovkám dobrovoľných prispievateľov z radov pacientov, zástupcov z miestnych pobočiek a klubov, ale aj odborníkom – lekárom reumatológom, ktorí podporujú vysokú úroveň informovanosti pacientov svojimi článkami a publikačnou činnosťou všeobecne.     

Pôvodným zámerom bolo, aby sme informovali členov LPRe SR, na dôstojnej úrovni zachytili a zmapovali činnosť a históriu Ligy. Vždy sme prezentovali nie len už zrealizované, ale aj odvážne plány a zámery, kam by sme chceli posunúť pomoc Ligy pacientom a motivovať organizovaných členov k tomu, aby viac rozvíjali svoje danosti a talent v písaní i pomáhaní druhým. Keď listujeme v starých výtlačkoch aj po rokoch ožívajú spomienky na už zrealizované plány. Pripomíname pamätníkom i mladej generácii dlhoročnú činnosti našej Ligy.

Toto číslo bude “nadupané” informáciami. Ak chcete dostať koncom júna najnovší bulletin do svojej poštovej schránky, nezabudnite uhradiť členský príspevok za rok 2021. systém vás automaticky zaradí do distribúcie. Ak ešte nie ste členkou alebo členom Ligy proti reumatizmu na Slovensku a chcete byť, tu je link na elektronický formulár prihlášky: https://www.mojareuma.sk/prihlaska-za-clena/

Prihláška je právoplatná po úhrade príslušného členského príspevku (viď nižšie):

centrála LPRe SR, miestne pobočky, Klub Motýlik a Klub Bechterevikov, Klub Psoriatickej Artritídy (pre upresnenie sumy do klubu alebo pobočky kontaktujte liga@mojareuma.sk)

IBAN: SK4902000000000062336212

Variabilný symbol na rok (napr.: 2021)

Správa pre adresáta: Vaše meno a priezvisko

Suma: 5,00 €

LPRe – Klub Kĺbik: číslo účtu 1897835356/0200

IBAN: SK6202000000001897835356

Variabilný symbol na rok (napr.: 2021)

Správa pre adresáta: KK Vaše meno a priezvisko

Suma: 7,60 €

LPRe – Klub Čiernych Kostí

IBAN: SK1883300000002501584664 

Variabilný symbol aktuálny rok (napr.: 2021)

Správa pre adresáta: KČK Vaše meno a priezvisko

Suma: 12,00 € (5€ + 7€)

LPRe – MP Košice: číslo účtu 4007876388/7500  (ČSOB)

IBAN: SK2875000000004007876388

Variabilný symbol aktuálny rok (napr.: 2021)

Správa pre adresáta: Vaše meno a priezvisko

Suma: 7,00 €

LPRe SR

Ďalšie články

https://youtu.be/dlAJrU8PUpI
Pozývame vás na ôsme pokračovanie Univerzity Reumy. Teraz to bude zaujímavé motivačné rozprávanie s autorom projektu Za Pokladmi Slovenska s Jurajom Šimkovičom.